Andrej Chadanovič Basio Siarhiej Pataranski Andrej Antonaŭ Uładzimier Arłoŭ Adam Hlobus Maksim Klimkovič Maksim Tank Uładzimier Siŭčykaŭ Uładzimier Ściapan Mirasłaŭ Šajbak Viktar Šnip [Biełaruski avangard] choku vieršy haścioŭnia pra prajekt
  
  [Biełaruski avangard]
  
  
 
  choku  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[кірыліцай]

 

Mirasłaŭ Šajbak


* * *
Kudy ž ty viadzieš,
śled, pakinuty na śniezie
vialikim źvieram?* * *
Jakija ž ludzi
drobnyja na biaźmiežnym
zimovym poli...* * *
Miesiac-pavučok
tče pavutu z halinak.
Zimovy skveryk.* * *
Zapisaŭ słovy
na śniezie, niachaj hinuć
pad promniami ciapła.* * *
Z radyjataram
pavitaŭsia ŭ padjeździe.
Lutaŭski viečar.* * *
Zaviei, śnieham
nie zasypajcie ŭnočy
našyja bramy.* * *
Pryjemna hladzieć,
jak na čornaj panivie
smažycca bulba.* * *
Zimovaja noč.
Pad pieśni pryjomnika
vypiŭ harbaty.* * *
Cyharetny dym:
u pavietry papłyli
šeryja kvietki.* * *
Peŭna, učora
hladzieŭ na śnieh - dy raptam
katki na vierbach.* * *
Biaskonca b jechaŭ
u kodabie mašyny
praź viasnovy les.* * *
Pierabiraju
kamieńčyki ružanca -
pryjemny choład.* * *
Kusty čaromchi.
Čyrvań na biełych kvietkach -
koler śvitanku.* * *
Stromki zavułak.
Žvir rypić pad nahami.
Imža... Dzień... Ciažka...* * *
Pravioŭ rukoju
pa śviežaj atynkoŭcy,
pryjemny choład.* * *
Žučok-prusačok,
našto tak śpiašajeśsia
schavacca chutčej?* * *
Kusty parečki.
Kolki jahad tut! Pobač
vosy viaducca.* * *
Nad kaniušynaj
ciažka hudzie čorny čmiel,
šmat pracy jamu.* * *
Pad hrušaj staroj
loh žaŭnier, skinuŭ boty,
vočy zapluščyŭ.* * *
Chto mnie padkaža
hetaj kvietački nazvu?
Słuchaju viecier.* * *
Hniłaja doška.
Kolki dziračak u joj
šašal natačyŭ!* * *
Ci viedaje jon,
kamień na dnie rečki,
letniuju śpioku?* * *
Žnivieński viecier.
U anučy na płocie
vyraśli kryły.* * *
Čorny matylok.
Što šukaje jon? Moža,
čornuju kvietku?* * *
Ściažynka ŭ poli.
Koniki sucha źviniać
na ciopłym piasku.* * *
Kudy ž, tapoli,
vy pajšli čaradoju,
uzdoŭž darohi?* * *
Vierabiej lacić,
nie schavajecca ŭ travie
bieły matylok.* * *
Letnim viečaram
kožny lichtar nad šašoj
kliča matylkoŭ.* * *
Viecier. Voziera.
Cicha čoŭn pusty płyvie.
Sonca sadzicca.* * *
Zapaliŭ śviatło:
napałochanaja myš
źnikła ŭ ščylinie.* * *
Žoŭtaje liście
viecier na hanak prynios.
Jak pierastupić?* * *
Drevy ŭ tumanie?
Nie, heta palać liście
vosieńskim rankam.* * *
Łapki jełačak
mnie vorahami stali.
Źbiraju hryby.


[1] [2] [3] [4]


  
  
  [choku] [vieršy] [haścioŭnia] [pra prajekt] [hałoŭnaja] [navierch]  
  
  

  
Hosted by uCoz