Andrej Chadanovič Basio Siarhiej Pataranski Andrej Antonaŭ Uładzimier Arłoŭ Adam Hlobus Maksim Klimkovič Maksim Tank Uładzimier Siŭčykaŭ Uładzimier Ściapan Mirasłaŭ Šajbak Viktar Šnip [Biełaruski avangard] choku vieršy haścioŭnia pra prajekt
  
  [Biełaruski avangard]
  
  
 
  choku  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[кірыліцай]

 

Uładzimier Siŭčykaŭ


* * *
Utulny dvoryk...
Pieršyja kropli daždžu -
pachnie asfaltam.* * *
Sad zaniadbany,
doł u pialostkach višań.
Vietrany viečar.* * *
Pračnuŭsia ŭranku.
Młosna. Smaha. Horki pach.
Stoł nieprybrany.* * *
Razharnu dziońnik...
Dzień adyšoŭ u niabyt,
by kropla ŭ piasok.* * *
Iržeŭnik žorstki,
jak zvarotny šlach pakut.
Nudny krajavid.* * *
Idziom daloka...
Chto padkaža, dzie kaniec
hetaha šlachu?* * *
Mo zastanucca
nikim nie pačutyja
słovy i dumki?* * *
Pakoj paŭzmročny.
Łunaje ciul firanki.
Vilhotny viecier.* * *
Staju ŭ łodžyi.
Skončyŭsia cyhanski doždž,
rypić framuha.* * *
Biarozavy haj.
Smak harkavych listočkaŭ.
Važki chrušč hudzie.* * *
Patušyŭ śviatło
I pačuŭ - śnieh padaje.
Noč pa-nad krajem.* * *
Vałošku zhledzieŭ
i rady toj sustrečy
ŭ čužoj staroncy.* * *
Na sercy ŭciešna:
z-za chmar zirnuła sonca
imhlistym rankam.* * *
Apała višnia -
i ŭ šaruju hadzinu
dzień abiarnuŭsia.* * *
Źnikaje ŭ ciemry
dy znoŭ pad lampijonam
kažan krylaje.* * *
"Dobraja duša",-
pačuŭ pra svajho siabra.
Cichaja radaść.* * *
Praleski sumna
paletak ahladajuć
la ruin Kreva.* * *
Nat i chviliny
spakoju nie zaznała
maci ŭ samocie.* * *
Imžysty ranak...
Znoŭku pišu krajavid
na pustym plažy.* * *
Śviaty - chviliny,
kali adčuvaju:
praca ŭdajecca* * *
Siońniašni sum,
Niby šerań, što rankam
Kładziecca ŭ dvary.* * *
Za kałasočak
Schapiŭsia dla padtrymki
Ŭ chvilinu rasstańnia.* * *
Paliklinika...
U stomlenych pahladach -
ciažar čakańnia.* * *
O niemaŭlatka,
što tabie pryśniłasia?
Až zdryhanułasia...


  
  
  [choku] [vieršy] [haścioŭnia] [pra prajekt] [hałoŭnaja] [navierch]  
  
  

  
Hosted by uCoz