Andrej Chadanovič Basio Siarhiej Pataranski Andrej Antonaŭ Uładzimier Arłoŭ Adam Hlobus Maksim Klimkovič Maksim Tank Uładzimier Siŭčykaŭ Uładzimier Ściapan Mirasłaŭ Šajbak Viktar Šnip [Biełaruski avangard] choku vieršy haścioŭnia pra prajekt
  
  [Biełaruski avangard]
  
  
 
  choku  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[кірыліцай]

 

Uładzimier Ściapan


* * *
Leśvica. Dźviery.
Doŭha staju. Słuchaju.
Mama śpiavaje.* * *
Vočy zapluščyŭ -
pach listoty ŭ pakoi,
viecier za vaknom.* * *
Javar čyrvony
ubačyŭ by pieršy śnieh,
kali b nia viecier.* * *
Tramvaj praźvinieŭ -
znoŭ cišynia navokał...
Słuchaju viecier.* * *
Ślady na piasku:
ptušak, ludziej, ślimakoŭ -
chvali zmyvajuć.* * *
Znoŭ sustreŭ jaje,
z košykam žoŭtych ślivaŭ
da balnicy jšła.* * *
Leśvica z došak
u draŭlanaj zvanicy.
Ściortyja schody.* * *
Niechta pakinuŭ
viadro z vadoj la ściany.
Rudaja trava.* * *
Hladžu viečarami
na kamień i rakaŭku,
što z mora pryvioz.* * *
Pavuta lacić.
Praz srebra nitak lohkich
hladžu na nieba.* * *
Pa leśvicy źbieh
list u abdymkach vietru,
nasustrač zimie.* * *
Ciomna ŭ pakoi.
Padaje, padaje śnieh
na susiedni dach.* * *
Stancyja "Lipa".
Pachnie skošanaj travoj
navat sini dym.* * *
Čakaju maci.
U maŭklivym padjeździe
słuchaju kroki.* * *
Lichtar zhasaje -
jarčeje koła poŭni
na hołym drevie.* * *
Žoŭtyja zory
na čornaj vadzie lažać -
z klonaŭ upali.* * *
Čujny dźmuchaviec
vartuje son vietru
u čystym poli.* * *
Haŭbiec adčyniŭ -
doždž staić u parozie,
prazrysty, jak cień.* * *
Jak sumna haryć
zorka ŭ ranišnim niebie -
zorka Venera.* * *
Znoŭ zasynaju
i pračynajusia znoŭ
nočču chałodnaj.* * *
Ściana. Kołki drot.
Varonu viecier zahnaŭ
pad hetu ścianu.* * *
Radasny hołas
z vulicy viecier prynios -
hołas dziciaci.* * *
Tolki šery dom
dy bieły śnieh chałodny -
baču za vaknom.* * *
Pryciemki. Vosień.
Vohniennaj viežaj dryžyć
lipa na ŭźlesku.* * *
Stary, stary dom.
Ściorsia błakitny numar,
viedaju - siomy.* * *
Chvali zaviei
śled padchapili bieły -
śled na darozie.* * *
Halinu kranuŭ -
padaje list barvovy
na čorny asfalt.* * *
Znojdzie na bruku
chłopčyk kaštan vilhotny
i zaŭśmichajecca.* * *
Śvietły zołki dzień.
Kroplaj irtuci dryžyć
sonca ŭ hardzinie.* * *
Połymia-liścik
z knotu haliny lacić
u vosieński zmrok.* * *
Kudy lacicie
skroź śniahi i tumany,
małyja ptuški?* * *
Čystaja vada
abmyvaje dałoni,
miž palcaŭ ciače...* * *
Načnyja huki:
ci doždž, ci viecier, ci ryp...
I ja miž imi.* * *
Suciešyć viecier
hołaje dreva zimoj -
śnieham zasyple.* * *
Doŭha prymiervaŭ
rudy, vialiki šynel...
Siabie nie paznaŭ.* * *
Na śpinie lažu
z vačyma adkrytymi...
Chutka ranica.* * *
Biełyja chmary
nad čornymi drevami
stajać, jak hory.* * *
Kusty čaromchi.
Viecier ciopły nalacieŭ -
biełych kvietak šept.* * *
Stareńki rovar,
valizka z chlebam, košyk -
stajać la słupa.* * *
Vakno. Kryž ramy.
Čutna, jak mucha hudzie.
Stoł. Posud pusty.


  
  
  [choku] [vieršy] [haścioŭnia] [pra prajekt] [hałoŭnaja] [navierch]  
  
  

  
Hosted by uCoz