Andrej Chadanovič Basio Siarhiej Pataranski Andrej Antonaŭ Uładzimier Arłoŭ Adam Hlobus Maksim Klimkovič Maksim Tank Uładzimier Siŭčykaŭ Uładzimier Ściapan Mirasłaŭ Šajbak Viktar Šnip [Biełaruski avangard] choku vieršy haścioŭnia pra prajekt
  
  [Biełaruski avangard]
  
  
 
  choku  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[кірыліцай]

 

Adam Hlobus

Chajku, napisanyja na darohach ź Miensku ŭ Vilniu j ź Vilni ŭ Miensk

Studzień

* * *
Nasustrač śniehu
prydarožny čorny kryž
raskinuŭ ruki.* * *
Ciače daroha
praz šeraje małako
śniežnaj zaviei.


Luty

* * *
Čorny sabačka
zaśniežanaje pole
pierabiahaje.


* * *
Siadziać na lodzie
rabaki ŭ čornych kažu-
choch... Viečareje.


* * *
Doŭhačakany
horad na dalahladzie
šybami zaźziaŭ.

Sakavik

* * *
Zyrka śviecicca
na karyčnievym poli
śnieh u baroznach.* * *
Žoŭtyja krokvy
na sakavickim soncy
pachnuć smałoju.* * *
Miastečka Rakaŭ
pierastaŭlała damki
pamiž harami.* * *
Raskłaŭ sielanin
ź letašniaha bylniahu
vohnišča ŭ poli.* * *
Tančać za aknom
śvietła-małočnyja pa-
rušynki śniehu.* * *
Praź les pa śniezie,
zakłaŭšy ruki za śpi-
nu, jdzie sielanin.* * *
Na tonkaj šybie
moj papiarovy anioł
pryčakaŭ viasnu.* * *
Śnieh syšoŭ, a sad
u łahčynie miž hrudoŭ
usio jašče śpić.* * *
Na žoŭtym poli
łapik śniehu rastaje --
haryć na vačach.* * *
Na rovary praz
voziera chutka jedzie
pa lodzie rybak.


Tanku j chajku, napisanyja ŭ pavietry ŭ darozie ź Miensku ŭ Maskvu

* * *
Ciomna-siniaje
samalotnaje kryło
lohka ŭdryhvaje
nad zaśniežanym polem,
dalokim, jak Radzima.

Krasavik

* * *
Čytajučy Kiosi
Padajecca mnie,
heta łastaŭka ŭ niebie
zajmieła dušu.* * *
Zusim pavolna
pa ściažynie praz mohiłki
idu da svaich.* * *
Adbivajucca
tonkija biareziny
ŭ sinim voziery.* * *
Idu niaśpiešna
pa vilhotnych imchach, praz
krasavicki les.* * *
Mytnia na miažy.
Z maleńkaj siniaj chmary
raptam śnieh pajšoŭ.* * *
Na Kalvaryi.
Maŭčańnie starych kryžoŭ
pad hołym klonam.* * *
Krasavicki śnieh --
husty, vilhotny, ciažki --
lacić na Vilniu.* * *
Pryhadvajecca
papiarovy karablik,
hladžu na ručaj.* * *
Sonca. Vialikdzień.
Pjanica na darozie.
Druhi, treci, čać...* * *
Ściudziony viecier.
U budcy chavajucca
milicyjanty.


Lipieńskija chajku

* * *
Soniečny ranak
lebiedzi na voziery
źnieruchomieli.* * *
Pradaviec paviet-
ranych źmiejaŭ handluje
na skryžavańni.* * *
Na ŭskrajku vioski
niedabudavany dom
moknie pad daždžom.Vieraśniovyja chajku

* * *
Viecier zabaŭla-
jecca ź piorkami na hru-
dziach u sinicy.* * *
Maluju klony —
załatuju raschrysta-
naść na mohiłkach.Červieńskija chajku

* * *
Hudzieńnie čmiala
acichaje-źnikaje
ŭ miadovaj travie.* * *
To jon tutaka,
to jon tamaka — hołas
lohkaj łastaŭki.Śniežańskija chajku

* * *
Soniečny maroz,
a zavirucha ŭ poli
nadryŭna hudzie.* * *
Samotny chłopčyk
buduje sa śniehu i
lodu cytadel.


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]


  
  
  [choku] [vieršy] [haścioŭnia] [pra prajekt] [hałoŭnaja] [navierch]  
  
  

  
Hosted by uCoz