Андрэй Хадановіч Басё Сяргей Патаранскі Андрэй Антонаў Уладзімер Арлоў Адам Глёбус Максім Клімковіч Максім Танк Уладзімер Сіўчыкаў Уладзімер Сьцяпан Міраслаў Шайбак Віктар Шніп [Беларускі авангард] хоку вершы гасьцёўня пра праект
  
  [Беларускі авангард]
  
  
 
  хоку  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[łacinkaj]


 

Басё

                    у перакладзе Алеся Разанава

* * *
Вясна на дварэ.
Толькi дзевяць дзён
палям i пагоркам.* * *
Сакуры зацьвiлi -
i ночы
мiнулi ў наўкольлi.* * *
Цягне цыбаты дождж
парасткi ўгору.
Утравянела сьцежка.* * *
Перад красою кветак
i месяц зьнiякавеў: схаваўся
за аблачынку.* * *
Спадае вада: вярба
гладзiць нахiленым вецьцем
цiну.* * *
Вясна адыходзiць:
птушкi смуткуюць, у рыбiн
вочы-сьлязiны.* * *
Цёхкаюць салаўi!
Тут - перад гэтым гаем,
там - за тою вярбiнай.* * *
I самага доўгага дня
замала,
каб высьпевацца, жаўруку.* * *
Ластаўкi, выпадкова
мне ў чарку зь вiном ня ўкiньце
глебы драбок!* * *
Рассталiся двое сяброў -
двое дзiкiх гусей: мiж iмi
шырэе захмараная мяжа.* * *
Старая сажалка.
Жабка ў ваду
скокнула: гук усплёску.* * *
Лётае матылёк
трапятлiвы ў полi -
вось i ўвесь цень.* * *
О, прачнiся, прачнiся -
зрабiся маiм сябруком,
зьнерухомлены матылёк!* * *
На кветку, якая не пахне,
сеў матылёк -
вяльможлiвыя прыцуды.* * *
Блукалец-крумкач, цi знойдзеш
леташняе гняздо?
У квеценi - сьлiвы.* * *
Разьлi свой водар i тут, ля ўзгорка,
дзе здабываюць зьляжалы торф,
квяцiстая сьлiва.* * *
Дзяржальна гэтага малатка
калiсьцi было камлём
камелii цi мо - сьлiвы?* * *
Зрабiлi душою сваёй салаўя
i сьпяць?
Нiцыя вербы.* * *
Стварайцеся, на мой стары твар
не падобныя вершы!..
Першай сакуры цьвет.* * *
О, колькi сёньня
прыгадваецца ўсяго: гляджу
на сакуру ў цьвеце.* * *
I гэтак штогод!
Ападаючы з сакуры, цьвет
кормiць карэньне.* * *
О, як я зайздрошчу ёй:
у гарах
сакура закрасавала.* * *
Нават галяндцы, i тыя
прыехалi сакурам дзiвавацца.
На конях - сёдлы.* * *
На сакуры, што зацьвiлi,
дуб не зьвяртае нiякай увагi:
сам сабе постаць!* * *
Ах, верабейка-дружа,
ня зьеш авадня: i яго
прывабiлi кветкi.* * *
Нават славуты вой,
захоплены сакурай, ператварыўся
ў сем простых ваяк.* * *
Згук звону растаў. Паветра
дыхае водарам.
Вечар.* * *
Мо для мяне пакiнуў?
Прайшоў журавель, не абскубшы
балотнай пятрушкi.* * *
Сьпякотлiвы лiпень!
Акрыла хмурынкаю галаву
гара Арасi.* * *
Летнiя лiўнi!
Вада ў рацэ
зраўнялася з вадаспадам.* * *
Месяц дажджоў. Схiлiлi
сланечнiкi галаву:
можа, сонца - унiзе?* * *
Згадаў галiнку сасны -
i ўраз
адчуў прахалоду.* * *
З вязанкаю сена на сьпiне:
дарожны ўказальнiк
мне той чалавек у стэпе.* * *
Верхнюю вопратку зьняў
i нясу на сабе - вось i ўсё
зьмены зь зiмы на лета.* * *
На рысавым полi ўвiшна.
I я вандрую ўвесь век - няйначай,
рыхтую сьвет пад сяўбу.* * *
Хадземце, сябры, са мною!
Калосьсе будзем жаваць,
спаць на траве пад небам.* * *
Схапiўся, як за апору,
за колас жытнёвы.
О, ростань!* * *
Iрысы. Прысесьцi ля iх
i пагутарыць - хiба гэта
таксама не падарожжа?* * *
Нiякага знаку, што неўзабаве
памерцi мусяць:
сьпевы цыкад.* * *
Белыя макi!
Здаецца, што расьцвiлi
восеньскiя дажджыны.* * *
Дажджыць i дажджыць!
Пачарнела
на полi сьвежае ржышча.* * *
Захад, усход - усюды
аднолькавы смутак.
Восеньскi вецер.* * *
Зьмяркаецца. Адно голас
дзiкае качкi
бялее ледзь-ледзь над морам.* * *
Вымавiш слова -
здубеюць губы.
Восеньскi вецер.* * *
На ссохлым суку крумкач
нанач знайшоў прытулак.
Глухая восень.* * *
Тады зразумееце мае вершы,
калi заначуеце ў полi
пад сьцюжным ветрам.* * *
Поўня!
Ёю любуючыся, прахадзiў
наўкола сажалкi ноч.* * *
У сьцюжы начной на дол
апала гусь у зьнямозе - вось гэтак
начуюць вандроўцы.* * *
Усё, што нi ёсьць на сьвеце,
пашамацiць i ацiхне -
нiбы чарацiна.* * *
Дзiкая ружа,
што красавалася ўскрай дарогi,
трапiла ў пашчу майму каню.* * *
Нiбы ранiцовыя кветкi - манахi:
колькi ўжо iх адцьвiло!
А вера стаiць, як хваiна.* * *
Гэткiя розныя, а цьвiце
кожная зёлка па-свойму.
Вось гэта i подзьвiг.* * *
Вада - халадэча.
Нiяк не можа на ёй заснуць
самотная чайка.* * *
Карэньне цыбулi
адмыта да гэткай чысьцiнi -
аж сьцюжна.* * *
Можа, пазычыць апратку
у пудзiла - каб заснуць?
Апоўначы шэрань.* * *
Выпаў на досьвiтку сьнег -
i стрэлкi цыбулi
сталi адзнакамi агароду.


  
  
  [хоку] [вершы] [гасьцёўня] [пра праект] [галоўная] [наверх]  
  
  

  
Hosted by uCoz